ZIEKTEVERZUIM

Visser Vitaal is een zelfstandige onderneming die zich specifiek inzet voor het voorkomen en terugdringen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, ontstaan als gevolg van bekken-gerelateerde problematiek. Werkgevers worden activiteiten aangeboden gericht op preventie, training en/of herstel van werknemers.

Visser Vitaal is ontstaan uit Visser Fysiotherapie, de Hoornse praktijk die al meer dan 20 jaar actief is in de specialisatie Bekkenfysiotherapie. Angelique Visser heeft in haar specialisatie een uitstekende naam opgebouwd en geniet aanzien in West-Friesland en omstreken.

Visser Vitaal kan de beschikbare specialistische kennis, ervaring en deskundigheid anderszins inzetten om werkgevers bij te staan met:

 • het geven van voorlichting en advies
 • het organiseren van workshops
 • het opzetten en coachen van vitaliteitsplannen
 • het initiëren en in praktijk brengen van preventieve zorg
 • het uitvoeren van specifieke therapeutische begeleiding

Visser Vitaal voert in opdracht van werkgevers en in samenspraak met werknemers drie kerntaken uit:

 1. Een sneller en effectiever herstel bij ziekte
 2. Het op peil houden van een optimale gezondheid en vitaliteit
 3. Het starten van preventie, want “Voorkomen is beter dan genezen”

Wederzijds belang

Bij ziekte en arbeidsongeschiktheid ontstaat een wederzijds belang.

Visser Vitaal kan voor werkgevers en werknemers een rol van betekenis spelen en een win-win situatie creëren. Bij alle activiteiten geldt als uitgangspunt dat het belang en de vrije keuze van het individu centraal staat.

Werknemers kunnen bij ziekte -indien nodig- het meeste baat hebben bij specialistische fysiotherapie. Onderzoek toont aan dat specialistische zorg er echt toe doet, tot sneller en langduriger herstel leidt en de kans op herhaling of terugval verkleint. Echter, deze kosten worden nooit volledig vergoed. Een toenemend aantal mensen kan deze specialistische fysiotherapie niet zelf betalen.

Werkgevers zien natuurlijk het liefst dat werknemers optimaal kunnen deelnemen aan het arbeidsproces en een groeiend aantal investeert in het welzijn van hun werknemers. Onderzoek toont aan dat dit het ziekteverzuim terugdringt, onder het gemiddelde brengt en de kosten voor de werkgever verlaagt. Ook is bewezen dat gezonde werknemers die met een goed gevoel kunnen deelnemen aan het arbeidsproces beter presteren: zowel individueel als in teamverband.

Arbeidsethos

Gemotiveerde en gezonde werknemers willen niets liever dan voor 100% (blijven) meedraaien op de werkvloer. Wie ziek wordt, wil zo snel mogelijk beter worden. Echter, de dekking van de ziektekosten, de voorwaarden en de wijze van declareren verschillen per maatschappij en type polis. Specialistische fysiotherapie zit niet in het basispakket en een aanvullende verzekering biedt geen of nauwelijks soelaas. Mensen zonder financiële armslag kunnen specialistische fysiotherapie voor bekken-gerelateerde en psychosomatische klachten niet zelf betalen.

Werkgevers die deze kosten deels of volledig voor hun rekening nemen kunnen een beroep doen op Visser Vitaal.

Werknemers die deze support van hun werkgever krijgen kunnen onder begeleiding van Visser Vitaal sneller herstellen en vitaler terugkeren op de werkvloer…. En, niet onbelangrijk, het arbeidsethos groeit.

“Arbeidsethos is de wil om te werken, zich met een eigen verantwoordelijkheid in te zetten en taken uit te voeren. Het kan per mens, per bedrijf en per functie verschillen.”

Ziektekosten stijgen

Vast staat dat de zorg de komende jaren duurder wordt.

Werknemers zien hun premie voor de ziektekostenverzekering elk jaar stijgen, terwijl de vergoeding van zorgkosten verschraalt en verder wordt uitgekleed.

Visser Vitaal weet als geen ander dat de specialistische fysiotherapie niet of nauwelijks vergoed wordt en welke polisvoorwaarden gelden voor verzekeringnemer en behandelaar. Een jaarlijkse update van Visser Vitaal maakt duidelijk of overstappen zinvol is.

Werkgevers krijgen in de toekomst ook te maken met stijgende kosten in het ziekteverzuim. Deze liggen nu al op zo’n € 400,- per dag per zieke werknemer.

Visser Vitaal geeft op heldere wijze inzicht in de positieve effecten door het starten van preventie, het kiezen voor specialistische zorgkwaliteit, de kosten van het te volgen behandeltraject

PREVENTIE – TRAINING – THERAPIE

Visser Vitaal richt zich specifiek op preventie, coaching en therapie in het kader van bekkengerelateerde klachten.

Het eerste (vrijblijvende) gesprek bij potentiele opdrachtgevers richt zich op de inventarisatie van de verzuimproblematiek, het geven van voorlichting en advisering over follow-up acties.

Daarna worden in een gedetailleerde offerte de voorgestelde acties op het gebied van preventie, training, therapie aangeboden.

Na goedkeuring vindt de uitvoering in overleg -individueel of in groepsverband-  plaats in de eigen praktijk of op locatie van de werkgever.

Eigen verantwoordelijkheid

Visser Vitaal stelt de eigen verantwoordelijkheid en persoonlijke inbreng van deelnemers centraal bij het:

 • geven en opvolgen van adviezen;
 • opstellen en uitvoeren van oefenprogramma’s;
 • zoeken naar oplossingen en het aanpassen van gedrag en/of leefpatroon;
 • opzetten van herstelprogramma’s voor fysieke, mentale en sociale vitaliteit.

Dynamische re-integratie

Visser Vitaal betrekt bij het ontwikkelen van een succesvolle re-integratie zowel aspecten van het fysiek bewegen als het gedrag. Verbeteringen in gedrag, leefpatroon en levenshouding kunnen het genezingsproces positief beïnvloeden en klachten sneller verhelpen.

BEKKENKLACHTEN 

Visser Vitaal doorbreekt de taboesfeer en maakt gevoelige onderwerpen bij patiënten met klachten bespreekbaar en daardoor behandelbaar.

Visser Vitaal focust op een individuele preventie, begeleiding en behandeling en een voorspoedige genezing, terugkeer in het werkzame leven en herstel van de fysieke, mentale en sociale vitaliteit in de privésfeer.

Visser Vitaal offreert werkgevers zorgkwaliteit vanuit een wetenschappelijke onderbouwing. Met behulp van moderne en wetenschappelijk erkende meetinstrumenten wordt per patiënt een persoonsgebonden behandeling samengesteld: in aanpak, kwaliteit en tijd.

Visser Vitaal staat garant voor professionaliteit in de gespecialiseerde Bekkenfysiotherapie.

Fysiotherapeuten die worden ingeschakeld hebben een jarenlange expertise in het specialisme. Zij zijn CKR gecertificeerd en staan in het BIG-register.

Bekken(bodem)

Visser Vitaal weet uit ervaring dat klachten in de bekkenregio grote impact hebben op de kwaliteit van het leven en zorgen voor uitval of verzuim, thuis en op het werk.

Deze klachten kunnen optreden:

 • voor en na de zwangerschap
 • in de overgang
 • bij het plassen en/of ontlasten
 • tijdens de seks (seksualiteit)
 • na een operatie (in het bekkengebied)
 • bekken- en lage rugpijn

Vrouwen lopen tijdens hun zwangerschap, rond de bevalling en in de overgang een verhoogd risico dat zij met deze klachten te maken krijgen en niet optimaal aan het arbeidsproces of privéleven kunnen deelnemen.

Onderzoek toont aan dat:

 • Gemiddeld 40% van de zwangere vrouwen heeft hier last van en deze klachten kunnen tot een jaar na de bevalling blijven bestaan;
 • Meer dan 50% van vrouwen boven de 50 jaar hiermee te maken krijgt.
 • veel mannen vanaf 50 jaar klachten kunnen ontwikkelen die te maken hebben met de prostaat, het plassen, ontlasten en pijn in het bekkengebied die ziekteverzuim veroorzaken.

Ook mannen met bekken(bodem)klachten kunnen bij ons terecht.

Visser Vitaal begeleidt ook patiënten voorafgaand en/of na een operatie in het bekkengebied. Mannen met prostaatklachten, vrouwen met verzakkingen en patiënten die met kanker te maken krijgen kunnen rekenen op eenzelfde respectvolle benadering tijdens en na de behandeling.

Visser Vitaal stippelt een individueel behandeltraject uit om een zieke werknemer het plezier in werken terug te geven en weer productief te maken. De therapie volgens het bio-psychosociaal model richt zich op lichamelijke, psychische en sociale aspecten in de leef- en werkomstandigheden.

Voor een goed herstel is het de kunst dat de patiënt allereerst de juiste balans hervindt tussen spanning en ontspanning, tussen belasting en belastbaarheid…..

Ook richt de therapie zich op zelfredzaamheid als preventie tegen een mogelijke terugval.

Elk bedrijf kent zo zijn eigen problematiek in het ziekteverzuim.

Bent u geïnteresseerd in onze visie en aanpak?

Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking.

Lepelaar 3a, 1628 CZ Hoorn   t 06 2684 2685   i www.visservitaal.nl   e info@visservitaal.nl
 KVK 54274958  BTW NL001730813B83
Privacy-en cookieverklaring